Privacy policy


Privacy en veiligheid
Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter wanneer wij u in ons administratiesysteem opnemen. Dit moet nu eenmaal, zodat wij op de juiste wijze aan uw auto kunnen werken. Maar wat doen wij hiermee? Dit vertellen wij u graag. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@rotobv.nl


Heel veilig
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Verstrekken wij uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info@rotobv.nl


Persoonlijk
Wij gebruiken uw gegevens om u te berichten, bijvoorbeeld over een aanstaande APK. Verder gebruiken we uw gegevens als we iets te melden hebben waarvan we denken dat u hier baadt bij heeft. Indien u geen berichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig voor afmelden. Onder aan het bericht staat hiervoor een link.


Reviews
We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of uw persoonlijke gegevens of naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen.


Fraude
Op fraude zit niemand te wachten. Ook wij niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantegegevens aan de overheid.


Zakelijke klanten en partners
Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij de gegevens op. Deze gegevens behandelen wij net zoals die van onze andere klanten.


Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen
Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen.


Privacyverklaring uitvoeringsverordening 2021/ 392 Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Roto BV hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Ons bereiken kan per e-mail: info@rotobv.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Autobedrijf Roto B.V.


Ulenpas 56a
5655 JD Eindhoven
Tel: 040-2518970
E-mail: info@rotobv.nl
KVK nr.: 17048841

Openingstijden

Openingstijden:
Werkplaats maandag t/m vrijdag 8.15 - 17.00
Verkoop maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00
  zaterdag 10.00 - 16.00

Privacy policy

 

scroll up